Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
31 січня 2024

Middle Full-Stack .NET Developer(.NET + Vue.js) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

We are looking for a Middle Full-Stack .NET Developer to join our project, which aims to improve users’ quality of life through efficient communication tools. Join our dynamic team, where you can directly engage with the client’s developers and actively participate in creating innovative solutions.

Customer

Our client is a European leader and innovator in secure cloud communications (Telecom) based on powerful UCaaS offers and technology. With the client’s tools, over 2 million business users are empowered to communicate, collaborate, and provide excellent customer service. The client has more than 700 employees in 7 European countries.

Project

We are engaged in creating more efficient communication tools to improve the quality of life for our services’ end. Our project is designed to address a business problem related to inefficient communication means, providing more effective solutions.

We aim to significantly impact the industry and market by offering innovative communication solutions. Our users are individuals who face everyday communication challenges and desire a more efficient and pleasant experience.

By joining our team, you will face a dynamic environment and directly engage with the client’s development team. This provides excellent opportunities for growth and development, allowing active participation in the creating innovative solutions to enhance the lives of millions of users.

Responsibilities

 • Deliver high-quality code on the technological stack used on the project
 • Perform unit and development testing
 • Transform project high-level requirements into high-quality technical solutions, create WBS
 • Participate in peer code reviews
 • Participate in daily meetings, and provide status updates
 • Work closely with the project team on requirements clarification and elaboration
 • Collaborate with Client’s dev team to ensure the quality of the delivered features
 • Contribute to the development of the technical project documentation and user documentation
 • Perform estimation of own tasks, track estimates, and perform on-time escalation when estimates are not met

Requirements

 • At least 4 years of hands-on experience as a Full Stack .NET Developer with Vue, and ReactJS
 • Good knowledge of Agile software development methodology with real experience in project
 • English, at least Intermediate, or higher
 • Hands-on experience in developing enterprise-level software systems
 • Proficiency in designing and developing: the data layer, business logic layer, and UI layer
 • Ability to document effectively technical solutions
 • Strong problem-solving skills

Required skills

 • C# (Asp .Net Core) — good
 • TypeScript — good
 • Vue.js — good
 • React — good
 • MS Azure — good

◼◻◼

Ми шукаємо Middle Full-Stack .NET розробника, готового приєднатися до нашого проекту, який має на меті покращити якість життя користувачів за допомогою ефективних інструментів комунікації. Приєднуйся до нашої динамічної команди, де ти зможеш безпосередньо взаємодіяти з розробниками клієнта та брати активну участь у створенні інноваційних рішень.

Клієнт
Наш клієнт є європейським лідером та інноватором у сфері безпечних хмарних комунікацій (телекомунікацій), що базуються на надійних пропозиціях та технологіях UCaaS. Завдяки інструментам нашого клієнта понад 2 мільйони бізнес-користувачів мають можливість спілкуватися, співпрацювати та надавати відмінне обслуговування клієнтів. Клієнт має понад 700 співробітників у 7 європейських країнах.

Проект
Ми займаємося створенням більш ефективних засобів комунікації для покращення якості життя кінцевих користувачів наших послуг. Наш проект покликаний вирішити бізнес-проблему, пов’язану з неефективними засобами комунікації, та запропонувати більш ефективні рішення.

Ми прагнемо суттєво вплинути на галузь та ринок, пропонуючи інноваційні комунікаційні рішення. Наші користувачі — це люди, які стикаються з повсякденними комунікаційними викликами і бажають отримати більш ефективний та приємний досвід.

Приєднавшись до нашої команди, ти опинишся в динамічному середовищі та безпосередньо взаємодіятимеш з командою розробників клієнта. Це надає чудові можливості для зростання та розвитку, дозволяючи брати активну участь у створенні інноваційних рішень, що покращують життя мільйонів користувачів.

Вимоги

 • Щонайменше 4 роки практичного досвіду роботи Full Stack .NET розробником з Vue та ReactJS
 • Знання методології Agile-розробки програмного забезпечення з реальним досвідом роботи в проекті
 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate або вище
 • Практичний досвід розробки програмних систем корпоративного рівня
 • Вміння проєктувати та розробляти: рівень даних, рівень бізнес-логіки та рівень користувацького інтерфейсу
 • Вміння ефективно документувати технічні рішення
 • Сильні навички вирішення проблем

Обов’язки

 • Надавати якісний код на технологічному стеку, що використовується на проекті
 • Виконувати модульне та розробницьке тестування
 • Трансформувати високорівневі вимоги проекту в якісні технічні рішення, створювати WBS
 • Брати участь у колегіальних перевірках коду
 • Брати участь у щоденних мітингах та інформувати про стан справ
 • Тісно співпрацювати з командою проекту над уточненням та розробкою вимог
 • Співпрацювати з командою розробників клієнта для забезпечення якості наданих функцій
 • Брати участь у розробці технічної документації проекту та користувацької документації
 • Проводити оцінку власних завдань, відстежувати кошторис і вчасно проводити ескалацію, якщо кошторис не виконується

Необхідні навички

 • C# (Asp .Net Core) — good
 • TypeScript — good
 • Vue.js — good
 • React — good
 • MS Azure — good