Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
23 листопада 2023

Compliance Manager (ASPICE) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, за кордоном, віддалено

Шукаємо спеціаліста на посаду Compliance Manager. Ця посада передбачає підтримку та нагляд за розвитком ASPICE в нашій компанії. Твоя експертиза буде корисною у проведенні наших команд через складнощі ASPICE, гарантуючи, що наші проекти будуть постійно відповідати та перевищувати стандарти якості.

ОБОВ’‎ЯЗКИ

Впровадження процесу:

 • Підтримка та контроль впровадження ASPICE в компанії
 • Співпраця з командами проєктів для інтеграції практик управління ASPICE

Консультування та навчання:

 • Надання експертної консультаційної та навчальної підтримки з питань ASPICE та систем управління якістю командам проєктів
 • Розробка навчальних матеріалів та проведення семінарів для покращення розуміння персоналом відповідності вимогам ASPICE

Аудит та комплаєнс-менеджмент:

 • Проведення аудитів проєктів згідно з графіком аудитів, звітування про невідповідність визначеним процесам
 • Забезпечення дотримання стандартів ASPICE в різних проєктах

Оцінка та зменшення ризиків:

 • Визначення потенційних комплаєнс-ризиків та розробка стратегій для їх зменшення
 • Постійний моніторинг та оцінка ефективності впроваджених стратегій

ВИМОГИ

Освіта:

 • Ступінь бакалавра або магістра в галузі промислової або програмної інженерії чи суміжних галузях

Досвід:

 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи в галузі промислової розробки програмного забезпечення на посадах, пов’язаних з інженерією процесів, забезпеченням якості, управлінням проєктами чи аналогічних

Знання та навички:

 • Глибоке розуміння процесів та систем якості, зокрема стандартів програмного забезпечення, таких як ASPICE, CMMI
 • Досвід проведення аудитів процесів/проєктів
 • Практичний досвід консультування та проведення тренінгів з управління якістю
 • Досвід роботи з такими програмами, як IBM DOORS, JAMA, системами відстеження проблем (наприклад, Jira, Confluence), системами контролю версій (наприклад, GIT) та MS Office

Мова та комунікація:

 • Рівень володіння англійською мовою Upper-Intermediate
 • Відмінні письмові та усні комунікативні навички

Інші навички:

 • Аналітичне мислення, наполегливість, вміння подолати опір та орієнтованість на результат

Бажані додаткові навички:

 • Технічна або інженерна освіта, бажано в автомобільній галузі

____________________________________________________________________________________

We are looking for a specialist for the position of Compliance Manager. The role will involve supporting and overseeing the progress of ASPICE in our company. Your expertise will be instrumental in guiding our teams through the complexities of ASPICE, ensuring that our projects consistently meet and exceed quality standards.

RESPONSIBILITIES

Process Implementation:

 • Support and oversee ASPICE implementation in the company
 • Work collaboratively with project teams to integrate ASPICE management practices

Consulting and Training:

 • Provide expert consulting and training support on ASPICE and quality management systems to project teams
 • Develop educational materials and conduct workshops to enhance staff understanding of ASPICE compliance

Audit and Compliance Management:

 • Conduct project audits according to the audit schedule, reporting on non-compliance with defined processes
 • Ensure compliance with ASPICE standards across various projects

Risk Assessment and Mitigation:

 • Identify potential compliance risks and develop strategies to mitigate them
 • Continuously monitor and evaluate the effectiveness of implemented strategies

REQUIREMENTS

Education:

 • Bachelor’s or master’s degree in industrial or Software Engineering or a related field

Experience:

 • At least 3 years of experience in industrial software engineering with roles in process engineering, quality assurance, project management, or similar

Knowledge and Skills:

 • Deep understanding of Quality processes and systems, particularly SW Standards like ASPICE, CMMI
 • Experience in conducting process/project audits
 • Practical experience in consulting and training in Quality Management
 • Proficiency in applications such as IBM DOORS, JAMA, issue tracking systems (e.g., Jira, Confluence), version control systems (e.g., GIT), and MS Office

Language and Communication:

 • Upper-Intermediate level in English
 • Excellent communication skills, both written and verbal

Other Skills:

 • Analytical thinking, persistence, ability to handle and overcome resistance, and a results-driven approach

Desirable Additional Skills:

 • Technical or engineering background, preferably in the automotive sector