Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
13 квітня 2023

System Architect (Automotive) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

We are looking for an experienced automotive System Architect who will help our customers with general architecture creation and security analysis of vehicle ECUs. The role will be mostly focused on architecture creation and review rather than firmware and feature development.

Are you interested? You are welcome to join!

CUSTOMER

Our customer is a major international company based in Europe that develops, manufactures, and markets cars and vehicles.

PROJECT

We are responsible for defining and implementing the general architecture solution and security analysis of vehicle ECUs.

You will be part of a global team working with colleagues from around the world and will be responsible for architecture creation and review rather than firmware and feature development.

REQUIREMENTS

 • 7+ years of Software Development experience
 • Experience as a System Architect
 • Experience in creating architectures for modular ECU building blocks: ECM (Engine Control Module), BCM (Breaks control module), TCM (Transmission Control Module)
 • Knowledge of ISO 26262, SysML\UML modeling
 • Knowledge of AUTOSAR and ASPICE standards and principles
 • Experience with PCB analysis and review
 • Deep understanding of various interfaces: I2C, CAN-open, Lin-bus, SPI, ODB2, Flex-Ray, MOST
 • Experience with ASIL C, D projects
 • Hands-on experience with DOORS
 • Experience with Automotive embedded systems: MCU, DPSs, FPGAs, ADAS
 • Schematics design experience
 • Experience with V-model SDLC
 • Knowledge of NXP, ARM Cortex, and other automotive-specific MCU’s
 • Knowledge of top-down system architecture analysis methods with a focus on functional safety, cybersecurity, and energy consumption efficiency
 • Master’s degree in system engineering, mechatronics, electrical engineering, computer science or comparable qualification
 • At least Upper-Intermediate level of English

NICE TO HAVE:

 • AUTOSAR or ASPICE certification
 • ISO 26262 certification

RESPONSIBILITIES

 • Creating the system architecture of vehicle ECUs
 • Creating strategies for architectures in ECU projects
 • Searching for alternatives for architectures, evaluating and documenting them
 • Review of ECU’s system architecture and documentation, with a focus on security, safety, and compliance with AUTOSAR and ASPICE standards
 • Hardware and functional specification creation
 • Schematics design creation

Ми шукаємо досвідченого системного архітектора, який допоможе нашим клієнтам створювати загальну архітектуру та аналізувати безпеку автомобільних електронних блоків управління (ЕБУ). Робота буде здебільшого зосереджена на створенні та аналізі архітектури, а не на розробці апаратного ПЗ та функцій.

Цікаво? Приєднуйся до нас!

КЛІЄНТ

Наш клієнт — велика міжнародна компанія, розташована в Європі, яка спеціалізується на розробці, виробництві та продажі автомобілів і транспортних засобів.

ПРОЄКТ

Ми відповідаємо за визначення та реалізацію загального архітектурного рішення та аналіз безпеки автомобільних ЕБУ.

Ти станеш частиною міжнародної команди, яка працює з колегами по всьому світу, і відповідатимеш за створення та аналіз архітектури, радше ніж за розробку апаратного ПЗ та функцій.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Створення системної архітектури ECU автомобіля
 • Створення стратегій для архітектур в ECU проектах
 • Пошук альтернатив для архітектур, їх оцінка та документування
 • Огляд системної архітектури та документації ECU з акцентом на захист, безпеку та відповідність стандартам AUTOSAR і ASPICE
 • Створення хардвер та функціональної специфікації
 • Створення схемного дизайну

ВИМОГИ

 • 7+ років досвіду розробки програмного забезпечення
 • Досвід роботи системним архітектором
 • Досвід створення архітектур для модульних блоків ЕБУ: ECM (модуль управління двигуном), BCM (модуль управління гальмами), TCM (модуль управління трансмісією)
 • Знання стандартів ISO 26262, SysML\UML моделювання
 • Знання стандартів та принципів AUTOSAR і ASPICE
 • Досвід аналізу та перевірки друкованих плат
 • Глибоке розуміння різних інтерфейсів: I2C, CAN-open, Lin-bus, SPI, ODB2, Flex-Ray, MOST
 • Досвід роботи з проєктами ASIL C, D
 • Практичний досвід роботи з DOORS
 • Досвід роботи з автомобільними вбудованими системами: MCU, DPSs, FPGAs, ADAS
 • Досвід схемотехнічного проєктування
 • Досвід роботи з V-моделлю SDLC
 • Знання NXP, ARM Cortex та інших специфічних для автомобільної промисловості мікроконтролерів
 • Знання методів низхідного аналізу архітектури системи з акцентом на функціональну безпеку, кібербезпеку та ефективність енергоспоживання
 • Ступінь магістра в галузі системної інженерії, мехатроніки, електротехніки, комп’ютерних наук або аналогічна кваліфікація
 • Англійська мова на рівні не нижче Upper-Intermediate

Добре мати:

 • Сертифікація AUTOSAR або ASPICE
 • Сертифікація ISO 26262