Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
14 вересня 2022

Project Manager (Design And Web Solutions)

за кордоном, віддалено

Ми запрошуємо повного ентузіазму менежера проектів приєднатися до нашої команди у відділ дизайну та веб-рішень.

Наш підхід і практичний досвід є основою того, що робить нас унікальними. Ти маєш бути орієнтованим на результат, швидко навчатися та освоювати нові інструменти і технології.

Наші менеджери проектів є професіоналами втілення ідей у життя. Вони зчитують бізнес-цілі, приховані за вимогами, надають командам інформацію про користувачів, підштовхують команди до фінішу та впевнюються в тому, що команда надає клієнтам сервіси, від якого вони будуть в захваті.

Обов’язки:

 • Оцінка та планування проекту (внутрішні проекти)
 • Контроль проектної діяльності, відстеження часу та зусиль, звітність про статуси роботи
 • Координація команди
 • Управління людьми
 • Використання команди
 • Управління ризиками проекту
 • Успішне виконання та реалізація проектів враховуючи проектні обмеження
 • Визначення бізнес-потреб клієнтів і вибір оптимального продуктового рішення
 • Допомога в розробці маркетингових стратегій (робота з внутрішньою айдентикою Sigma Software)

Вимоги:

 • 3 роки досвіду управління проектами
 • Добре знання методології, інструментів і методів управління проектами та програмами
 • Розуміння життєвого циклу розробки програмного забезпечення
 • Досвід управління дизайн-проектами та проектами веб-розробки (WordPress, Shopify)
 • Досвід роботи з вимогами та управління ризиками
 • Хороші комунікативні та презентаційні навички для ефективної комунікації з клієнтами та проектними командами
 • Сильні організаційні здібності, здібності до переговорів, вирішення конфліктів
 • Розуміння корпоративного середовища та цілей; здатність пропонувати рішення для їх досягнення
 • Письмова та розмовна англійська мова на рівні Intermediate або вищеWe invite an enthusiastic Project Manager to join our team in Design & Web Solutions Department.

Our approach and hands-on experience are at the heart of what makes us unique. You will need to be results-oriented, be a fast learner, and able to pick up new tools and technologies quickly.

Our project managers are professionals at bringing ideas to life. They read business goals hidden behind the requirements, supply teams with user insights, push teams to the finish line, and ensure we deliver experiences that our customers delight.

REQUIREMENTS

 • 3 years of project management experience
 • Good knowledge of project and program management methodology, tools, and techniques
 • Understanding of software development lifecycle
 • Experience in the Design Project Management and with Web Development projects (WordPress, Shopify)
 • Experience with requirements and risk management
 • Good communication and presentation skills to communicate effectively with customers and project teams
 • Strong organizational, negotiation, conflict resolution capabilities
 • Understanding of corporate environment and objectives; ability to propose solutions for their achievement
 • Intermediate level of English (documentation, correspondence, and communication with internal customers)

RESPONSIBILITIES

 • Project estimation and planning (internal projects)
 • Project activities control, time and effort tracking, status reporting
 • Team coordination
 • People management
 • Team utilization
 • Project risk management
 • Successful execution and delivery of projects within project constraints
 • Identification of business needs of customers and selection of the optimal product solution
 • Help in developing marketing strategies (work with internal Sigma Software identic)
LinkedIn