PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
30 листопада 2022

Senior Project manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Керувати ефективністю роботи команди;
 • Брати на себе відповідальність за управління вимогами та переговорами з клієнтами;
 • Будувати продуктивне та відкрите спілкування для перехресної співпраці;
 • Створювати, підтримувати та вдосконалювати існуючі процеси розробки.

Необхідний професійний досвід:

 • 5+ років досвіду;
 • Глибоке знання різних підходів SD, таких як Waterfall, Scrum, XP, Kanban;
 • Рівень англійської — upper-intermediate;
 • Підтверджений досвід управління гнучкою командою;
 • Розуміння підходів SDLC і QA;
 • Технічний бекграунд/забезпечення якості/аналіз;
 • Управління ризиками;
 • Навички ведення переговорів;
 • Сильні комунікативні навички;
 • Управління релізами.

Бажані навички та особисті якості:

 • Знання та досвід роботи з підходом SAFe (або подібним);
 • Досвід роботи зі стеком Native tech;
 • Експертиза управління релізами.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Manage team effectiveness and team performance;
 • Take responsibility for requirements management and negotiation with customers;
 • Build productive and open communication for cross-streams collaboration;
 • Build, maintain and improvement of existing development processes.

Essential professional experience:

 • 5+ years of experience;
 • Strong knowledge of different SD approaches like Waterfall, Scrum, XP, Kanban;
 • English level — upper-intermediate;
 • Proven experience in agile-team management;
 • Understanding the SDLC and QA approaches;
 • Technical/QA/Analysis background;
 • Risk management;
 • Negotiation skillset;
 • Strong communication skill.

Desirable skills and personal features:

 • Knowledge and experience with the SAFe approach (or similar);
 • Experience with Native tech stack;
 • Release management expertise.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.)

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.