PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
1 лютого 2023

VIP CRM manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Відповідати за весь маркетинг, орієнтований на гравців, з акцентом на оптимізацію LTV через управління життєвим циклом;
 • Працювати зі спортивними та казино-оферами;
 • Працювати з каналами зв’язку (email, SMS, push, outbound);
 • Інтерпретувати дані, аналізувати результати та розробляти рішення, які демонструють вплив і ефективність маркетингових програм життєвого циклу для всіх брендів;
 • Регулярно звітувати перед керівником команди CRM із стратегії життєвого циклу, демонструючи глибоке розуміння вподобань клієнта, визначаючи драйвери та надаючи рекомендації щодо покращення;
 • Керувати сегментацією клієнтів;
 • Постійно шукати та тестувати нові промо-механіки;
 • Генерувати ідеї та інсайти для A/B-тестування, проводити тести, аналізувати результати та використовувати їх у роботі.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід роботи з CRM системами;
 • Досвід ведення ставок/азартних ігор;
 • Англійська мова на рівні Intermediate і вище;
 • Досвід роботи в онлайн-казино буде плюсом.

Бажані навички та особисті якості:

 • Вміння виконувати завдання вчасно;
 • Стратегічне мислення;
 • Вміння вирішувати конфліктні ситуації;
 • Бути командним гравцем;
 • Метрично-орієнтоване прийняття рішень;

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Be responsible for all player-facing marketing with a focus on LTV optimization through life cycle management across multiple regions;
 • Work closely with regional managers to create and launch exciting and engaging campaign;
 • Work with both sport and casino offers;
 • Interpret data, analyze results, and develop solutions that showcase the impact and performance of lifecycle marketing programs across all brands;
 • Regularly report to CRM Lifecycle team Lead of Lifecycle strategy, demonstrating a deep understanding of client’s preferences, identify drivers, and make recommendations for improvement;
 • Manage client’s segmentation;
 • Continuously search and test new promo mechanics;
 • Manage week-to-week competitors research;
 • Manage longitudinal and multi-variant testing across multiple audiences and launch experiments to identify the most effective offers to improve KPIs through the client’s lifecycle.

Essential professional experience:

 • Experience with CRM systems;
 • Experience in betting/gambling;
 • English level advanced or higher.

Desirable skills and personal features:

 • Excellent communication (verbal and written) and the ability to resolve conflict situations;
 • Problem-solving;
 • Driven to see projects out to post analysis
 • Team-player.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Evacuation support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.