PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
8 листопада 2022

Billing Support Specialist (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Працювати з CRM системами;
 • Надавати підтримку користувачам платіжних додатків;
 • Спілкуватися з провайдерами та іншими командами для розслідування та вирішення інцидентів;
 • Підтримувати процеси інтеграції даних з іншими корпоративними системами.

Необхідний професійний досвід:

 • Базове розуміння того, як працює платіжна система;
 • Хороші комунікативні навички;
 • Компетентність у додатках Microsoft Office;
 • Ретельна увага до деталей;
 • Робота з великими обсягами інформації/документів;
 • Письмове володіння англійською на рівні не нижче Upper-Intermediate;
 • Позмінний графік роботи 4/2 (06:00 — 15:00 / 14:00 — 23:00).

Бажані навички та особисті якості:

 • Досвід роботи в сфері розваг або клієнтської підтримки;
 • Фінансовий або економічний ступінь.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Work with CRM systems;
 • Support of payment application users;
 • Communicate with providers and other teams for investigating and solving incidents;
 • Support data integration processes with other corporate systems.

Essential professional experience:

 • Shift work schedule 4/2 (06:00 — 15:00 / 14:00 — 23:00);
 • Basic understanding of how the payment system works;
 • Good communication skills;
 • Competency in Microsoft Office applications;
 • Meticulous attention to detail;
 • Working with large volumes of information/documents;
 • Writing English at a level not lower than Upper-Intermediate.

Desirable skills and personal features:

 • Experience in the field of entertainment or client support;
 • Financial or Economics degree.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.