PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 листопада 2022

Compensation and Benefits Specialist (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розрахувати зарплату для регіону Африки;
— Розвиток пільг та адміністрування (медичне страхування, корпоративна англійська, командоутворення);
— Управління HR аналітикою;
— Переконатись, що процеси C&B працюють належним чином;
— Консультувати співробітників щодо корпоративних процесів і політики;
— Керувати спеціальними завданнями проєкту відповідно до потреб бізнесу.

Необхідний професійний досвід:

— Не менше 2 років на відповідних посадах;
— Володіння MS Office;
— Сильні комунікативні та аналітичні навички;
— Мінімальний рівень англійської мови Upper-Intermediate;
— Знання 1С буде перевагою;
— Досвід HRMS буде перевагою;
— Вміння працювати в багатозадачному середовищі та ефективно керувати часом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Calculate salary for Africa region;
— Develop benefits and administration (Medical insurance, Corporate English, team buildings);
— Manage HR analytics;
— Ensure C&B processes are working properly;
— Consult employees on corporate processes and policies;
— Manage ad-hoc project’s tasks according to business needs.

Essential professional experience:

— At least 2 years on relevant positions;
— Proficiency in MS Office;
— Strong communication and analytical skills;
— At least Intermediate English level;
— 1C knowledge would be an advantage;
— HRMS experience would be an advantage;
— Ability to work in a multitasking environment and manage time effectively.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.