PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
30 грудня 2022

HR ATS Administrator (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Адмініструвати ATS (Greenhouse) і підтримувати ії в актуальному стані;
 • Постійно працювати над оптимізацією та налаштуванням процесів і систем підбору персоналу;
 • Спілкуватися з командою підтримки для вирішення проблем, що пов’язані з ATS;
 • Аналізувати та оптимізувати воронки вакансій разом із рекрутмент командою;
 • Проводити навчання з програмного забезпечення для відстеження кандидатів для інших працівників.

Необхідний професійний досвід:

 • 1+ років досвіду в адмініструванні cистем управління персоналом/ATS;
 • Досвід роботи з системами Greenhouse/Jobvite/HiBob/Pinpoint буде плюсом;
 • Досвід інтеграції кар’єрних сайтів;
 • Володіння MS Excel (формули, зведені таблиці, звітність), Google Sheets;
 • Розуміння основних процесів HR/рекрутингу.

Бажані навички та особисті якості:

 • Рівень англійської не нижче Advanced;
 • Сильні аналітичні та комунікативні навички;
 • Увага до деталей.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Administrate ATS(Greenhouse) and keep it up to date;
 • Constantly work on optimization and customization of recruitment processes and systems;
 • Communicate with the support team to solve ATS related issues;
 • Analyze and optimize vacancies funnels together with Talent Acquisition team;
 • Provide ATS trainings to other employees.

Essential professional experience:

 • 1+ years of experience in HRMS/ ATS administration;
 • Experience with Greenhouse/Jobvite/HiBob/Pinpoint systems will be a plus;
 • Experience with career sites integration;
 • Proficiency in MS Excel(formulas, pivot tables, reporting), Google Sheets;
 • Understanding of core HR/Recruitment processes.

Desirable skills and personal features:

 • English level at least Advance;
 • Strong analytical and communication skills;
 • Attention to details.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.