PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
21 листопада 2022

Middle .NET Developer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Брати участь в архітектурному проєктуванні та вирішувати challenging tasks;
— Працювати з вимогами до продукту та робити свій внесок у розвиток продукту;
— Допомагати у менторингу членів команди.

Необхідний професійний досвід:

— 3+ роки досвіду роботи зі стеком .NET;
— Використання SQL (PostgreSQL) і NoSQL (ElasticSearch, Redis) на попередніх проєктах;
— Розуміння архітектури мікросервісів;
— Практичний досвід роботи з CI/CD (GitLab);
— Розуміння принципів і шаблонів проєктування програмного забезпечення;
— Базові знання Vue.js.

Бажані навички та особисті якості:

— Досвід роботи з AWS, Kafka;
— Досвід менторингу.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America.The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Take part in architecture design and solve the most challenging project tasks;
— Work with product requirements and take part in product growth;
— Technical mentoring of the team members.

Essential professional experience:

— 3+ years of experience in .NET stack;
— Understanding of both — SQL (PostgreSQL) and NoSQL (ElasticSearch, Redis);
— Understanding of microservices architecture;
— Hands-on experience with CI/CD (GitLab);
— Understanding of software design principles and patterns;
— Basic knowledge of Vue.js.

Desirable skills and personal features:

— Experience in leading teams;
— Experience with AWS;
— Experience with Kafka.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.