2 квітня 2024

VIP Trainer of Support Department (вакансія неактивна)

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Навчати менеджерів із підтримки та роботи з клієнтами;
 • Нести відповідальність за підтримку всіх навчальних матеріалів і забезпечення їх актуальності;
 • Бути відповідальним за навчання нових та існуючих колег;
 • Допомагати команді, визначати та вирішувати її потреби;
 • Нести відповідальність за вдосконалення навичок агентів підтримки та Account менеджерів.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи у відділі підтримки/навчання не менше 1,5 років;
 • Досвід роботи у гемблінгу/беттінгу буде плюсом;
 • Досвід роботи на посаді тренера (буде плюсом);
 • Досвід роботи з Intercom, Talkdesc;
 • Принаймні Upper-intermediate рівень англійської мови — письмова та розмовна;
 • Досвід розробки та проведення тренінгів для команди.

Ми цінуємо:

 • Відмінні комунікативні навички;
 • Проактивність та самомотивацію;
 • Навички вирішення проблем.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Train Support and Account Managers;
 • Be accountable for maintaining all training materials and ensuring they’re up to date;
 • Be responsible for delivering training to new and existing colleagues;
 • Support the team, identifying and resolving their needs;
 • Be responsible for improving the skills of Support Agents and Account Managers.

We need your professional experience:

 • At least 1,5 years of experience in the Support/Training department;
 • Experience with Gambling/betting will be a plus;
 • Experience in trainer position (will be a plus);
 • Experience with Intercom, Talkdesc (must have);
 • At least Upper-intermediate level of English — written and spoken;
 • Experience in developing and conducting training for the team.

We appreciate if you have those personal features:

 • Excellent communication skills;
 • Proactivity and self-motivation;
 • Problem-solving skills.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.