6 грудня 2023

Network Senior Media Buyer (LatAm) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Досліджувати та розробляти нові креативи/воронки;
 • Керувати A/B-тестуванням, а також підвищувати коефіцієнт конверсії;
 • Здійснювати щоденний моніторинг кампанії та звітність;
 • Планувати, налаштовувати та масштабувати нові рекламні кампанії;
 • Аналізувати кампанії, звітувати про результати ROI та розробляти стратегії для просування вперед;
 • Складати місячні/квартальні плани купівлі медіа та надавати звіти;
 • Шукати нові можливості для бізнесу на основі ефективності придбання.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 4+ роки досвіду проведення платних рекламних кампаній;
 • Досвід роботи з різними джерелами трафіку: мережі, програматика, соціальні мережі та інше.;
 • Розуміння тестування нових джерел трафіку для сірих ніш;
 • Знання галузі cпорт та казино буде плюсом;
 • Досвід роботи з регіоном Латинської Америки буде плюсом;
 • Рівень розмовної англійської Upper-Intermediate, Іспанська — буде плюсом.

Ми цінуємо:

 • Здатність мислити творчо та стратегічно, визначати та вирішувати проблеми;
 • Уважність до деталей, багатозадачність;
 • Пристрасть до вивчення нових інтерфейсів, технологій і рекламних платформ;
 • Відмінні комунікативні навички (усні, письмові).

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Research and develop new creatives and funnels;
 • Run A/B tests, and improve conversion rate;
 • Make daily campaign monitoring and reporting;
 • Plan, set up, and scale new ad campaigns;
 • Analyse campaigns, report ROI results, and develop strategies to move forward;
 • Make monthly/quarterly media buying plans and provide reports;
 • Look for new business opportunities based on the acquisition’s performance.

We need your professional experience:

 • 4+ years of experience running paid ad campaigns;
 • Experience working with different traffic sources: Networks, Programmatic, Social, etc.
 • Strong understanding of testing new traffic sources for grey niches;
 • Knowledge of Sports & Casinos industry would be beneficial;
 • Experience with LatAm region would be a plus;
 • Data gathering skillsets and in-depth reporting expertise;
 • English — Upper-Intermediate, Spanish — would be a plus.

We appreciate those skills and personal features:

 • Ability to think creatively and strategically, and identify and resolve problems;
 • Attention to detail, multitasking;
 • Passion for learning new interfaces, technologies, and ad platforms;
 • Excellent communication skills (verbal, written).

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.