GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
26 березня 2024

Technical Support Engineer

за кордоном

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Обробка інцидентів: Відтворювати, аналізувати та оцінювати запити та їхній вплив для вирішення або ескалації інцидентів у разі потреби;
— Міжкомандна комунікація: Спільно з іншими відділами працювати над вирішенням проблем;
— Моніторинг продукту: Відстежувати продуктивність продукту, швидко діяти в надзвичайних ситуаціях;
— Управління SLA: Контролювати SLA для вирішення інцидентів та ескалації невирішених проблем.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду роботи з продуктами, ІТ-підтримкою або на аналогічній посаді;
— Практичний досвід управління інцидентами та ґрунтовні знання ITIL;
— Значний досвід роботи з Jira, Confluence;
— Досвід роботи з інструментами моніторингу та оповіщення, такими як PagerDuty, Grafana, Alertmanager, Grafana On-call тощо;
— Сертифікати PagerDuty або TeamOps будуть перевагою;
— Можливість працювати позмінно (в тому числі в нічні зміни);
— Англійська мова на рівні Upper-Intermediate та вище.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Декретна відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Incident Handling: Reproducing, analyzing, and evaluating requests and their impact to resolve or escalate incidents as needed;
— Cross-team communication: working on issues resolving with other departments;
— Product Monitoring: Keeping an eye on product performance, acting quickly in emergencies;
— SLA Management: Controlling the SLA for incident resolution and escalating unresolved issues.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience in product operations, IT support, or a similar role;
— Practical experience in Incident Management and solid ITIL knowledge;
— Strong experience with Jira, Confluence;
— Experience with monitoring and alerting tools such as PagerDuty, Grafana, Alertmanager, Grafana On-call, etc.;
— PagerDuty or TeamOps certifications will be a plus;
— Ability to work in shifts (including night shifts);
— Upper-Intermediate English and higher.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.

LinkedIn