GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
26 лютого 2024

Middle Full Stack Developer (C# + HTML/CSS/JS) (вакансія неактивна)

за кордоном, віддалено

масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Розробляти користувацький інтерфейс та логіку роботи для полегшеного фронтенд-рішення від GR8 Tech (GR8 Light);
— Брати участь у розробці архітектурних рішень програмного забезпечення (створювати ADR з командою, пропонувати рішення та просувати їх);
— Підтримувати повний цикл розробки (від прийняття технічних вимог від замовника, рецензування коду — до передачі змін у виробництво);
— Тісно спілкуватися з продакт-менеджерами, пропонувати найкращі рішення та впливати на продукт;
— Вивчати нове, нові технології, розвиватися як професіонал.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи з комерційними проектами більше 3 років;
— Сильне знання C#;
— Підтверджене знання JavaScript Core, ES6+, HTML5, CSS3;
— Знання патернів проектування програмного забезпечення, ООП/функціонального програмування;
— Підтверджений досвід у тестуванні (Unit, Integration, E2E);
— Вільне володіння англійською та українською або російською мовами, як усною, так і письмовою.

Бажані навички:
— Володіння ASP.NET Razor;
— Знання Git flow та GitLab, JIRA, Confluence;
— Знання CI/CD, Docker, Nginx;
— Досвід роботи з інструментами збірки (Webpack, Rollup);
— Знання REST API;
— Досвід управління конфігурацією та дистрибуцією.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Декретна відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Developing a user interface and logic for GR8 Tech lightweight frontend solution (GR8 Light);
— Participating in the development of software architectural solutions (create ADRs with the team, propose solutions, and promote them);
— Supporting the full development cycle (from accepting technical requirements from PO, code reviewing — to delivering changes to production);
— Closely communicating with product managers, providing the best solutions, and influencing the product;
— Learning new things, new technologies, developing as a professional.

Essential professional experience:
— Working experience with commercial projects over 3 years;
— Strong knowledge of C#;
— Proven knowledge of JavaScript Core, ES6+, HTML5, CSS3;
— Knowledge of software design patterns, OOP/functional programming;
— Proven experience in tests (Unit, Integration, E2E);
— Fluent level in English and Ukrainian or Russian, both spoken and written.

Desariable skills:
— Proficiency with ASP.NET Razor;
— Knowledge of Git flow and GitLab, JIRA, Confluence;
— Strong knowledge of CI/CD, Docker, Nginx;
— Proficiency in working with build tools (Webpack, Rollup);
— Familiarity with REST API;
— Experience with config management and distribution.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.