GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
23 лютого 2024

Team Lead Full Stack Developer (C# + HTML/CSS/JS) (вакансія неактивна)

Bulgaria, Kazakhstan, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Керувати командою, яка займається розробкою та підтримкою рішень для полегшенного фронтенду від GR8 Tech;
— Розробляти користувацький інтерфейс та логіку для полегшенного фронтенду від GR8 Tech;
— Брати участь у розробці архітектурних рішень програмного забезпечення;
— Підтримувати повний цикл розробки;
— Тісно взаємодіяти з продукт-менеджерами, пропонувати найкращі рішення та впливати на продукт;
— Вивчати нові навички та технології, розвиватися як професіонал.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи з комерційними проектами більше 4 років;
— Відмінне знання C#;
— Підтверджене знання JavaScript Core, ES6+, HTML5, CSS3;
— Знання патернів проектування програмного забезпечення, ООП/функціонального програмування;
— Підтверджений досвід у тестуванні (Unit, Integration, E2E);
— Вільне володіння українською мовою
— Рівень англійської мови вище середнього.

Бажані навички:
— Володіння ASP.NET Razor;
— Знання Git flow та GitLab, JIRA, Confluence;
— Знання CI/CD, Docker, Nginx;
— Досвід роботи з інструментами збірки (Webpack, Rollup);
— Знання REST API;
— Досвід управління конфігурацією та дистрибуцією.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Декретна відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Leading a team that develops and supports GR8 Tech lightweight frontend solutions;
— Developing a user interface and logic for GR8 Tech lightweight frontend solution;
— Participating in the development of software architectural solutions;
— Supporting full development cycle;
— Closely communicating with product managers, providing the best solutions, and influencing the product;
— Learning new things and new technologies, developing as a professional.

Essential professional experience:
— Working experience with commercial projects over 4 years;
— Strong knowledge of C#;
— Proven knowledge of JavaScript Core, ES6+, HTML5, CSS3;
— Knowledge of software design patterns, OOP/functional programming;
— Proven experience in tests (Unit, Integration, E2E);
— Fluency in the Ukrainian language;
— Upper-Intermediate English level.

Desariable skills:
— Proficiency with ASP.NET Razor;
— Knowledge of Git flow and GitLab, JIRA, Confluence;
— Strong knowledge of CI/CD, Docker, Nginx;
— Proficiency in working with build tools (Webpack, Rollup);
— Familiarity with REST API;
— Experience with config management and distribution.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.