GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
1 березня 2023

Senior Salesforce Developer (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти кастомні рішення на платформі Salesforce (Sales/Service clouds), інтегрувати з внутрішніми та зовнішніми сервісами компанії;
— Складати автоматизовані тести;
— Трансформувати технічні вимоги у реальність, допомагати у розробці архітектури всіх інтеграцій Salesforce;
— Допомагати у тестуванні рішень;
— Взаємодіяти із власниками продуктів, зацікавленими сторонами та іншими членами команди.

Необхідний професійний досвід:
— 3+ роки досвіду роботи з платформою Salesforce.com, APEX і VisualForce;
— Практичний досвід роботи з компонентами Lightning;
— Знання HTML, CSS, JavaScript, XML, SQL, SOQL;
— Знання SOAP / REST API;
— Досвід роботи з усіма етапами життєвого циклу розробки програмного забезпечення та agile розробки.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід роботи зі ставками на спорт;
— Навички програмування будь-якими OOP мовами;
— Досвід автоматизованого тестування та знання фреймворків автоматизації тестування;
— Досвід нефункціональних тестів, таких як Performance, Security, та Accessibility.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Developing customized solutions on the Salesforce platform (Sales/Service clouds), integrations with companies internal and external services;
— Preparing automated tests;
— Transforming technical requirements into reality, assistance in developing of the architecture of all Salesforce integrations;
— Assisting in testing of solutions;
— Liaising with product owners, stakeholders and other team members.

Essential professional experience:
— 3+ years experience with Salesforce. com platform, APEX and VisualForce;
— Hands-on experience with Lightning components;
— Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, XML, SQL, SOQL;
— You should know SOAP / REST API;
— Experience with all phases of the software development lifecycle and agile development.

Desirable skills and personal features:
— Experience in sports betting;
— Programming skills with any OOP languages;
— Experience in test automation and knowledge of test automation frameworks;
— Experience in non-functional tests such as Performance, Security, and Accessibility.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.