GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
13 лютого 2023

Learning Experience Design Architect (вакансія неактивна)

Київ, Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти та впроваджувати soft skills стратегії навчання на різних рівнях компанії (TOP, Middle, Line, Expert) inhouse та за участю зовнішніх провайдерів;
— Створювати та запускати інноваційні формати навчання — online facilitations, навчальні клуби, Talks, подкасти, тренінги, masterminds, воркшопи тощо;
— Співпрацювати з експертами з тематики для визначення навчальних потреб цільової аудиторії, встановлювати навчальні цілі відповідно до потреб аудиторії;
— Вести та організовувати нові L&D проекти;
— Організовувати та створювати навчальні manuals, мультимедіа visual, відповідний контент, заходи та інші навчальні матеріали відповідно до цілей навчання;
— Розробляти пропозиції щодо вимірювання ефективності курсу та змісту;
— Розробляти та організовувати ефективні навчальні manuals та інших навчальні матеріали;
— Консультувати та підтримувати керівництво у питаннях щодо співробітників;
— Відстежувати показники та ефективність програми L&D;
— Виконувати спеціальні завдання проекту відповідно до потреб бізнесу;
— Управляти командою з 1-2 підлеглих.

Необхідний професійний досвід:
— 3+ років досвіду на позиції L&D спеціаліст тощо;
— Досвід розробки програм навчання з нуля;
— Досвід роботи в проведенні онлайн і офлайн тренінгів;
— Досвід в управлінні L&D проектами;
— Досвід роботи в міжнародних компаніях буде перевагою;
— Англійська — Upper-Intermediate;
— Ініціативність, відповідальність, team player.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Developing and implementing soft skills training strategy on different company level (TOP, Middle, Line, Expert) inhouse and with portfolio of external providers;
— Creating and launching innovative learning formats — online facilitations, Learning clubs, Talks, podcasts, trainings, masterminds, work-shops, etc.;
— Working with subject matter experts to identify the learning needs of the target audience, setting up the learning objectives appropriate to the audience needs;
— Leading and organizing new L&D projects;
— Organizing and creating trainings manuals, multimedia visual, appropriate content, activities and other education materials in line with learning objectives;
— Developing proposals to measure course, content effectiveness;
— Developing and organizing effective training manuals and other educational materials;
— Providing consultancy and supporting to management on employee questions;
— Tracking metrics and efficiency of L&D program;
— Ad-hoc project’s tasks according to business needs;
— Managing team of 1-2 direct reports.

Essential professional experience:
— 3+ years of experience in the position of L&D specialist, etc.;
— Experience in developing training programs from scratch;
— Work experience in conducting online and offline trainings;
— L&D project management experience;
— Work experience in international companies will be an advantage;
— English — Upper-Intermediate;
— Initiative, responsible, team player.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.