Adtelligent is a global advertising technology company that provides solutions and services that allow online media companies, digital sales houses and ad networks to effectively monetize their websites and applications advertising inventory. The company is headquartered in USA with offices in Europe and expanding geographies around the World.
24 березня 2023

Account Manager (вакансія неактивна)

Київ, Одеса, за кордоном, віддалено

Шукаємо в продуктову компанію Account Manager

Вимоги:
— Відмінні презентаційні та комунікаційні навички, вільне володіння письмовою та розмовною англійською мовою
— Досвід роботи з англомовними клієнтами
— Розуміння ринку Performance (Affiliate) цифрової реклами та Programmatic реклами
— Надзвичайно ініціативний, організований, відповідальний і доведена здатність добре працювати в команді
— Навички роботи з комп’ютером, добре знання MS Excel, Power Point

Бажано:
— Досвід налагодження зв’язків та комунікації з рекламодавцями та агентствами, медіабаєрами та афіліатами
Досвід роботи в сфері медіа-баїнгу
— Досвід управління/обліку та оптимізації CPC, CPM, CPA кампаній
— Знання Google Ads, Google Ad Manager, Google Analytics, Facebook ads
— Базові знання HTML, Javascript
— Досвід роботи з Grafana
— Знання 1С

Обов’язки:
— Планування та проведення дзвінків/зустрічей з клієнтами
— Зростання та оптимізація акаунтів партнерів-рекламодавців шляхом виявлення, закриття можливостей для продажу та аналізу поточної ефективності та результативності рекламних кампаній
— Робота з партнерами-рекламодавцями та внутрішньою командою над оптимізацією рекламних кампаній. Акцент на максимізацію доходу та утримання партнерів за рахунок ефективного управління запасами та кампаніями
— Розуміння конкурентних диференціаторів у швидкозмінному рекламному ландшафті онлайн-реклами
— Аналіз користувацького досвіду, відгуків партнерів та надання ідей, які можуть покращити нашу платформуRequirements:

• Excellent presentation and communication skills and fluency in written and spoken English

• Customer Service experience with English speaking clients

• Understanding of the Performance(Affiliate) digital advertising market and Programmatic advertising

• Extremely proactive, organized, responsible and proven ability to work well in the team

• Computer skills, good knowledge of MS Excel, Power Point

Desirable:

• Experience in connecting and communicating with Advertisers and agencies, media buyers and Affiliates

•Media buying experience

• Experience with management/accounting and optimization of CPC, CPM, CPA campaigns

• Knowledge of Google Ads, Google Ad Manager, Google Analytics, Facebook ads

• Basic knowledge of HTML, Javascript

• Experience with Grafana

• Knowledge of 1C

Responsibilities:

• Schedule and conduct calls/meetings with the clients

• Grow and optimize Advertiser partner accounts by identifying, closing up-sell opportunities and analyzing current efficiency and performance of ad campaigns

• Work with Advertiser partners and internal team on optimization of ad campaigns. Emphasis on revenue maximization and partner retention through effective inventory and campaign management

• Understand competitive differentiators in fast-changing online advertising landscape

• Analyzing user experience, partner’s feedback and providing ideas that may improve our platform